GEONET

Geonet ถูกใช้เป็นระบบระบายน้ำโดยมีโครงสร้างตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยึดติดกันโดยมีจุดเชื่อม ประกอบด้วยชั้น HDPE (high-density polyethylene) และอาจบุทั้งสองด้านด้วยชั้นแผ่นใยสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นชั้นกรองระบายน้ำหรือ ใช้ชั้นวัสดุทึบน้ำบุทั้งสองด้าน ซึ่งจะสร้างเป็นวัสดุประกอบสังเคราะห์ (geocomposites)

คุณลักษณะ

เนื่องจากคุณสมบัติหลักของ Geonet คือการระบายน้ำในแนวระนาบของโครงสร้าง อัตราการไหลในแนวระนาบของน้ำหรือ ปริมาตรน้ำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตามยังมีคุณสมบัติอื่น ที่สามารถส่งผลต่ออายุการใช้งานของ Geonet ดังนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านกายภาพ ทางกล ความทนทาน และทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คุณสมบัติทางกายภาพ สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพจะใช้มาตราฐาน ASTM , ISO หรือมาตรฐาน GRI
– ความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะ
– น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่
– ลักษณะการใช้งาน
– องศาของระนาบ
– คุณสมบัติของจุดต่อ
– ขนาดช่องเปิดและรูปร่าง

คุณสมบัติทางกล
– การรับกำลังดึงและการยืดตัว
– การรับกำลังอัดและการแอ่นตัว
– การรับกำลังเฉือน

คุณสมบัติทางชลศาสตร์
– การไหลในแนวระนาบ

คุณสมบัติด้านความทนทาน
– ประเภทของเรซิน
– พฤติกรรมการยืดตัว
– คุณสมบัติของวัสดุที่อยู่ติดกัน
– การอัดตัวของดินเหนียวหรือ อนุภาคขนาดเล็ก

คุณประโยชน์
– การเปลี่ยนแปลงต่างๆของสิ่งแวดล้อมจะส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ geonets อาทิเช่นความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ

อุณหภูมิ
– คุณสมบัติด้านการไหลของน้ำ
– การเจริญเติบโตของพืชภายในโครงสร้าง
– รังสียูวีและสภาพอากาศ

ประเภทการใช้งาน
– ผลิตภัณฑ์ Geonet ของเราใช้สำหรับงานป้องกันการเกาะเซาะ, ชั้นระบายน้ำใต้ฐานราก, งานบ่อฝังกลบขยะ, งานตรวจจับการรั่วไหล, งานถนนและระบายน้ำที่ผิวทาง รวมถึงระบบระบายน้ำใต้ผิวดิน อีกด้วย

Professional Services

• ช่างมืออาชีพ

• งานเสร็จตรงเวลา

• ยืนยันด้วยรีวิวจากลูกค้าจริง

Long Time to Use

• ทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance)

• สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง (Thermal Resistance)

• ทนทานต่อรังสีอัลตราโวโอเลต (High UV Resistance)

• ป้องกันการซึบผ่านได้ดีเยี่ยม (Superior Impermeability)

• ควานต้านทานแรงดึงสูง (High Tensile Strength)

• ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง (High peel and Shear Resistance)

• ทนทานการฉีกขาดและการเจาะทะลุสูง (High Tear Strength and Strong Puncture Resistance)

• อายุการใช้งานยาวนาน (Long time Durability)

One average, a typical American home would require a small turbine with a 5-KW generating capacity to meet all its electricity needs Macenas etos sit amet.

Team Technical Services the opportunity to offer their high-end portable digital pressure calibrators and digital test gauges to complement.

We are a company with over 10 years in the field of clean energy, especially solar power panels. We are proud to bring to organizations and companies a natural source of clean energy.

S__35602455

Services We Offer

We specialize in consulting in choosing and actually installing doing the  of both full-cycle batteries.

  • Satisfaction Value For Money Solution
  • Vertical Axis Wind Turbine
  • Horizontal Axis Wind Turbine
  • Wind Mills
  • Capicola ground round venison