งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ-อ.แม่ริม-จ.เชียงใหม่-1.5
บ่อเก็บน้ำ-ตลาดน้ำพัทยา-1.5

KKL INTER CO LTD

We’re the #1 HDPE LDPE Product !

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 โดยผู้ที่มีประสบการณ์งานขายกว่า 15 ปี และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ทาง GEOSYNTHETICS ที่นำไปใช้ในงานอ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ คลองส่งน้ำ เขื่อนชลประทาน งานป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ งานระบบกันซึมและงานฝังกลบบ่อขยะกากอุตสาหกรรม ทางกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท งานทางรถไฟ งานสนามบิน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานกำแพงกันดิน

  • HDPE คลุมบ่อกักเก็บน้ำคุณภาพสูง
  • HDPE SHEET
  • PVC SHEET
  • PE&LDPE
  • GEOTEXTILE
  • GEOSYNTHATIC CLAY LINER (GCL)
  • GEOCELL
  • GEOGRID
  • GEONET
  • GABION&MATTRESS

OUR SERVICES

We Offer Different Services

Gabion & Mattress

กล่องกระชุหิน หรือ Gabion และ Mattress ของทางบริษัท ทอด้วยลวดชุบสังกะสีที่มีคุณภาพสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ในด้านของความต้านทางแรงดึง

GEONET

Geonet ถูกใช้เป็นระบบระบายน้ำโดยมีโครงสร้างตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยึดติดกันโดยมีจุดเชื่อม ประกอบด้วยชั้น HDPE (high-density polyethylene) และอาจบุทั้งสองด้านด้วยชั้นแผ่นใยสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นชั้นกรองระบายน้ำหรือ ใช้ชั้นวัสดุทึบน้ำบุทั้งสองด้าน ซึ่งจะสร้างเป็นวัสดุประกอบสังเคราะห์ (geocomposites)

GEOGRID

ตาข่ายเสริมกำลังดิน – GEOGRID
ตาข่ายเสริมกำลังดิน ให้ดินมีความทนทาน และรับแรงได้มากขึ้น ใช้ในการก่อสร้างบนดินอ่อน หรือการก่อสร้างบนดินที่มีการกดทับเป็นพิเศษ เช่น ถนน, ทางรถไฟ, คลอง, พื้นที่ลาดชันเป็นต้น