Services We Provide

น้ำนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ ให้เกิดผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เราได้พัฒนาจักสรรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันแหล่งน้ำซึ่งนับเป็นจุดแรกของระบบการใช้น้ำก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ เพื่อรองรับประมาณการใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งช่วยให้ระบบนิเวศวิทยาดีขึ้น PVC SHEET ผลิตจากแผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น (Flexible) Polyvinyl Chloride Sheet ขึ้นมาสำหรับใช้งานปูรองอ่างเก็บน้ำ และงานโยธา ซึ่งคุณสมบัติพิเศษ ที่ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต, เชื้อรา และ แรงดึงฉีกขาดได้มาตราฐานตาม มอก.575-2528 เหมาะสำหรับงานตกแต่งส่วนหย่อม, สนามกอล์ฟ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์การใช้งาน

– ปูรองอ่างเก็บน้ำ
– ปูรองเขื่อน, ฝ่าย และ คลองชลประทาน
– ปูรองอ่างเก็บกากของเสีย และ บ่อบำบัดน้ำเสีย
– ปูรองอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในขบวนการผลิต
– คลุมแปลงเพาะปลูกพืชสวน
– บ่อ Biogas

การออกแบบกรรมวิธีการปูรองอ่างเก็บน้ำ

การออกแบบกรรมวิธีปูอ่างเก็บน้ำ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้งาน ลักษณะภูมิประเทศตลอดจน ลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ได้แก่ดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย, มีหินแหลมคมหรือไม่, ตลอดจนถึงระบบน้ำจากใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา ในการศึกษาเพื่อออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้งาน

คุณสมบัติโดยทั่วไป

1. แผ่นพลาสติกพีวีซี ผลิตจาก POLYVINYL CHLORIDE HOMO POLYMER RESIN
2. ความหนาสม่ำเสมอ และคลาดเคลื่อนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ +- 10%
3. ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV)

Professional Services

• ช่างมืออาชีพ

• งานเสร็จตรงเวลา

• ยืนยันด้วยรีวิวจากลูกค้าจริง

Long Time to Use

• ทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance)

• สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง (Thermal Resistance)

• ทนทานต่อรังสีอัลตราโวโอเลต (High UV Resistance)

• ป้องกันการซึบผ่านได้ดีเยี่ยม (Superior Impermeability)

• ควานต้านทานแรงดึงสูง (High Tensile Strength)

• ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง (High peel and Shear Resistance)

• ทนทานการฉีกขาดและการเจาะทะลุสูง (High Tear Strength and Strong Puncture Resistance)

• อายุการใช้งานยาวนาน (Long time Durability)

One average, a typical American home would require a small turbine with a 5-KW generating capacity to meet all its electricity needs Macenas etos sit amet.

Team Technical Services the opportunity to offer their high-end portable digital pressure calibrators and digital test gauges to complement.

We are a company with over 10 years in the field of clean energy, especially solar power panels. We are proud to bring to organizations and companies a natural source of clean energy.

4-1

Services We Offer

We specialize in consulting in choosing and actually installing doing the  of both full-cycle batteries.

  • Satisfaction Value For Money Solution
  • Vertical Axis Wind Turbine
  • Horizontal Axis Wind Turbine
  • Wind Mills
  • Capicola ground round venison