GEONET

Geonet ถูกใช้เป็นระบบระบายน้ำโดยมีโครงสร้างตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยึดติดกันโดยมีจุดเชื่อม ประกอบด้วยชั้น HDPE (high-density polyethylene) และอาจบุทั้งสองด้านด้วยชั้นแผ่นใยสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นชั้นกรองระบายน้ำหรือ ใช้ชั้นวัสดุทึบน้ำบุทั้งสองด้าน ซึ่งจะสร้างเป็นวัสดุประกอบสังเคราะห์ (geocomposites)