ตาข่ายคลุมดิน – GEOCELL
เป็นแผงตาข่ายที่ทำจากวัสดุพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE ) ซึ่งออกแบบมาในรูปร่างแผงตาข่ายเป็นช่อง ๆ คล้ายรังผึ้ง

ตาข่ายคลุมดิน ( GEOCELL ) มีคุณสมบัติพิเศษในการใช้กับงาน ดังนี้ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำ
(Slope Erosion Detail)
วิธีการใช้งานในการป้องกันการพังทลายโดยการปูแผ่นตาข่ายรังผึ้งในบริเวณชายฝั่งทะเล และชาย

ตลิ่งน้ำ เมื่อปูเสร็จแล้วใช้วัสดุ เช่น หินกรวด, ดิน, ลูงรัง ใส่ลงในช่องรังผึ้งและตบอัดให้แน่นจะทำให้การกัดเซาะของน้ำลดลงและชะลอการไหลของน้ำตามทางลาดให้ซึมลง ทำให้การพังทลายของชายฝั่งหยุดลงได้ และสามารถปลูกหญ้าหรือพืชสวยงามให้ปกคลุมชายฝั่งหรือตลิ่งด้านบนซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันดินและชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสวยงามมีทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการที่ใช้วัสดุนี้

เสริมความแข็งแรงของชั้นดิน (Ground Stabilization)
การใช้ตาข่ายคลุมดินในการเสริมความแข็งแรงของชั้นดิน มักจะใช้ในพื้นดินบริเวณที่อ่อนมากและต้องการความแข็งแรงสูง การปูแผ่นตาข่ายรังผึ้งจะช่วยในการกระจายแรงกดบริเวณที่ยานพาหนะผ่านให้กระจายออกไป ทำให้พื้นดินบริเวณที่ใช้งานมีความเสถียรและไม่เกิดการยุบตัวเป็นจุด ๆ ทำให้พื้นที่ถนน, โกดัง, ลานเก็บสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงมีความทนทาน ไม่ยุบตัว

การทำกำแพงดินในบริเวณที่มีความชันสูง (Retaining Walls Detail)
การใช้ตาข่ายคลุมดินในบริเวณที่จำกัดและมีความลาดชันสูง เช่น ถนนริมคลอง ถนนริมเหว เป็นต้น แผ่นตาข่ายรังผึ้งจะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดและทนทานที่สุดในการทำกำแพงดินที่มีความลาดชันสูงและมีความปลอดภัยสูง เพราะสามารถรับน้ำหนักและระบายน้ำที่ขังออกจากดินได้ดี ตลอดจนเป็นวัสดุที่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อสารเคมีในดิน และดีที่สุดในการทำกำแพงกันดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This field is required.

This field is required.